5 cách để mở khóa ổ cứng mã hóa BitLocker trong Windows 10

5 cách để mở khóa ổ cứng mã hóa BitLocker trong Windows 10. Thông thường, ổ đĩa được mã hóa BitLocker sẽ tự động bị khóa mỗi khi bạn kết nối nó với máy tính hoặc khởi động lại máy tính. Vì vậy, trừ khi bạn đã bật tính năng tự động mở khóa cho ổ đĩa được mã hóa BitLocker của mình , bạn phải mở khóa theo cách thủ công để truy cập các tệp bên trong. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn năm cách khác nhau để mở khóa ổ đĩa được mã hóa BitLocker trong Windows 10.

BitLocker là gì? Vì sao và như thế nào để bật chương trình mã hóa ổ đĩa..

Lưu ý: Dù sử dụng phương pháp nào, bạn cũng phải có mật khẩu, thẻ thông minh hoặc khóa khôi phục. Nếu bạn không có bất kỳ tệp nào trong số chúng, bạn sẽ không thể mở khóa ổ đĩa được mã hóa BitLocker.

Có 5 cách để mở khóa ổ cứng mã hóa BitLocker

Cụ thể như sau:

  • Cách 1: Từ File Explorer
  • Cách 2: Từ Bảng điều khiển
  • Cách 3: Sử dụng iSumsoft BitLocker Reader
  • Cách 4: Sử dụng Command Prompt
  • Cách 5: Sử dụng Windows PowerShell

Cách 1: Mở khóa ổ đĩa được mã hóa BitLocker từ File Explorer

Bước 1: Mở File Explorer và truy cập This PC. Xác định vị trí ổ cứng được mã hóa BitLocker bằng ổ khóa màu vàng, sau đó bấm đúp vào nó hoặc bấm chuột phải vào nó và chọn Mở khóa ổ .

nhấp chuột phải vào ổ đĩa được mã hóa BitLocker

Bước 2: Một cửa sổ BitLocker nhỏ xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình, yêu cầu bạn nhập mã khóa để mở khóa ổ đĩa này. Nhập mật khẩu BitLocker hoặc khóa khôi phục của bạn, sau đó nhấp vào Mở khóa . Ổ đĩa sẽ được mở khóa ngay lập tức.

nhập mật khẩu để mở khóa ổ đĩa

Cách 2: Mở khóa ổ đĩa được mã hóa BitLocker từ Bảng điều khiển

Bước 1: Mở Control Panel và chuyển đến System and Security > BitLocker Drive Encryption.

nhấp vào Mã hóa ổ đĩa BitLocker

Bước 2: Trên bảng BitLocker Drive Encryption, xác định vị trí ổ đĩa đã bật BitLocker, sau đó nhấp vào Unlock drive. Tương tự, một cửa sổ BitLocker nhỏ sẽ hiển thị. Chỉ cần nhập mật khẩu BitLocker hoặc khóa khôi phục của bạn, sau đó nhấp vào Unlock để mở khóa ổ đĩa.

mở khóa BitLocker trong Control Panel

Cách 3: Mở khóa ổ cứng được mã hóa BitLocker bằng BitLocker Reader

iSumsoft BitLocker Reader là tùy chọn của bên thứ ba cho phép bạn dễ dàng bật / tắt và quản lý mã hóa BitLocker trên ổ đĩa của mình. Trong trường hợp Mã hóa ổ đĩa BitLocker tích hợp trong Windows không thể khởi động hoặc ngừng hoạt động, công cụ này sẽ là một giải pháp thay thế tốt. Dưới đây là cách sử dụng công cụ để mở khóa ổ đĩa được mã hóa BitLocker trong Windows 10.

Bước 1: Tải xuống và cài đặt iSumsoft BitLocker Reader trên Windows 10. Sau khi cài đặt, hãy khởi chạy công cụ này.

Bước 2: Nhấp chuột phải vào ổ đĩa được mã hóa BitLocker và nhấp vào Unlock Drive.

nhấp vào Mở khóa Drive

Bước 3: Một hộp thoại nhỏ mở ra. Chọn tùy chọn “Use password”, nhập mật khẩu BitLocker của bạn, sau đó nhấp vào Unlock. Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn tùy chọn Khóa khôi phục, sau đó nhập khóa khôi phục của bạn để mở khóa ổ đĩa.

nhập mật khẩu và nhấp vào Mở khóa

Bước 4: Ổ đĩa mã hóa BitLocker được mở khóa thành công và bạn có thể thoát khỏi công cụ.

mở khóa ổ bitlocker thành công

Mẹo: iSumsoft BitLocker Reader cũng có phiên bản Mac giúp bạn mở khóa các ổ đĩa được mã hóa BitLocker trong macOS . Điều này rất hữu ích vì macOS không hỗ trợ BitLocker trong các trường hợp bình thường.

Cách 4: Mở khóa ổ đĩa được mã hóa BitLocker bằng Command Prompt

Bước 1: Nhập cmd vào hộp “Type here to search” ở bên trái của thanh tác vụ. Khi Command Prompt xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy nhấp chuột phải vào nó và chọn Run as administrator . Thao tác này sẽ mở Command Prompt với tư cách quản trị viên .

mở dấu nhắc lệnh

Bước 2: Trong cửa sổ Command Prompt, gõ manage-bde -unlock E: -password và nhấn Enter. Khi bạn được nhắc nhập mật khẩu để mở khóa tập này, hãy nhập mật khẩu chính xác của bạn và nhấn Enter. Ổ đĩa sẽ được mở khóa thành công.

mở khóa ổ BitLocker bằng lệnh

Lưu ý: Thay thế E bằng ký tự ổ đĩa của ổ đĩa được mã hóa BitLocker cần được mở khóa. Mật khẩu BitLocker bạn nhập trong cửa sổ Command Prompt là ẩn, vì vậy hãy đảm bảo bạn nhập chính xác.

Nếu bạn muốn sử dụng khóa khôi phục của mình để mở khóa ổ đĩa, hãy nhập lệnh sau và nhấn Enter. Thay thế “ Your-BitLocker-Recovery-Key ” bằng khóa khôi phục BitLocker thực của bạn.

manage-bde -unlock E: -RecoveryPassword Your-BitLocker-Recovery-Key

sử dụng khóa khôi phục trong dấu nhắc lệnh

Cách 5: Mở khóa ổ đĩa được mã hóa BitLocker bằng Windows PowerShell

Bước 1: Nhấn Win + X và chọn Windows PowerShell (admin) từ menu.

mở quyền hạn

Bước 2: Trong cửa sổ PowerShell mở ra, nhập lệnh sau và nhấn Enter. Khi bạn được nhắc nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu BitLocker chính xác của bạn và nhấn Enter. Ổ đĩa sẽ được mở khóa thành công.

Unlock-BitLocker -MountPoint “E:” -Password (Read-Host “Enter Password” -AsSecureString)

mở khóa ổ BitLocker bằng powershell

Nếu bạn muốn sử dụng khóa khôi phục BitLocker của mình để mở khóa ổ đĩa, hãy nhập lệnh sau và nhấn Enter. Thay thế “Your_BitLocker_Recovery_Key” bằng khóa khôi phục thực tế của bạn.

Unlock-BitLocker -MountPoint “E:” -RecoveryPassword Your_BitLocker_Recovery_Key

sử dụng khóa khôi phục trong powershell

Chúc các bạn thành công.