Sửa lỗi 0x80070003: Thiếu một số tệp cập nhật Win 10

Lỗi 0x80070003 đôi khi có thể ngăn bạn cập nhật Windows lên phiên bản mới nhất. Lỗi này thông báo một số tệp cập nhật của bạn bị thiếu hoặc không sử dụng được. Ví dụ: nếu các tệp bị hỏng, máy tính của bạn sẽ không thể truy cập và đọc chúng. Để khắc phục lỗi 0x80070003, hãy làm theo các hướng dẫn sau.
Cập nhật và sửa lỗi Error Code 0x80070003 trên Windows 10 | Blog IT

Hướng dẫn khắc phục lỗi 0x80070003

Chạy Trình gỡ rối cập nhật

 1. Đầu tiên, ngắt kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi được kết nối với máy tính của bạn.
 2. Khởi động lại máy của bạn.
 3. Sau đó, đi tới Settings.
 4. Chọn Update and Security.
 5. Nhấp vào Troubleshoot (bên trái).
 6. Sau đó, nhấp vào View additional troubleshooters.
 7. Xác định vị trí và chạy trình Update troubleshooter.
 8. Kiểm tra lại các bản cập nhật.

Khởi động lại các thành phần cập nhật

Khởi động lại cấu phần Windows Update để thiết lập kết nối mới với máy chủ của Microsoft. Kiểm tra xem giải pháp này có giải quyết được vấn đề hay không.

 1. Khởi chạy Command Prompt với quyền Admin.
 2. Sau đó chạy các lệnh bên dưới lần lượt (nhấn Enter sau mỗi lệnh):
  • net stop wuauserv
  • net stop cryptSvc
  • net stop bits
  • net stop msiserver
  • Ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
  • Ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old
  • net start wuauserv
  • net start cryptSvc
  • net start bits
  • net start msiserver
 3. Kiểm tra lại các bản cập nhật.

⇒ Lưu ý : Nếu lỗi vẫn còn, hãy rút phích cắm modem mạng trong hai phút. Sau đó cắm lại vào ổ cắm trên tường. Kết nối máy tính của bạn với mạng và kiểm tra lại các bản cập nhật.

Tắt phần mềm chống vi-rút của bạn

Các ứng dụng và chương trình được cài đặt trên thiết bị của bạn có thể cản trở quá trình cập nhật Windows. Các giải pháp chống vi-rút, phần mềm chống phần mềm độc hại và tường lửa của bên thứ ba thường chặn dịch vụ Windows Update. Cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là vô hiệu hóa tất cả các chương trình bên thứ ba không cần thiết đang chạy trên máy tính của bạn. Điều này cũng bao gồm các công cụ bảo mật. Làm điều đó bằng Trình quản lý tác vụ hoặc khởi động sạch thiết bị của bạn. Sau đó, kiểm tra xem lỗi 0x80070003 vẫn còn.

Sửa chữa và khôi phục các tệp hệ thống bị hỏng

Nếu các tệp hệ thống của bạn bị hỏng hoặc máy tính của bạn không thể truy cập chúng, bạn sẽ không thể cài đặt các bản cập nhật mới nhất. Chạy SFC và DISM để giải quyết vấn đề.

 1. Khởi chạy Command Prompt với quyền admin.
 2. Chạy lần lượt các lệnh sau:
  • SFC /scannow
  • DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
   dism restore health windows 10
 3. Khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra lại các bản cập nhật.

Tải xuống các bản cập nhật theo cách thủ công

Tải xuống các bản cập nhật Windows mới nhất theo cách thủ công và kiểm tra xem mã lỗi 0x80070003 có còn bật lên trên màn hình hay không. Nếu bạn đang cố gắng cài đặt bản cập nhật tính năng, hãy sử dụng Trợ lý cập nhật để hoàn thành công việc. Nếu bạn đang cố gắng cài đặt một bản cập nhật cụ thể hoặc một bản vá bảo mật, hãy tải xuống từ trang web Danh mục Cập nhật của Microsoft .

 

Cách mới cập nhập:

After a month or more of trying all the standard fixes I was finally able to solve my Windows Update failure problem that displayed error code 0x80070003. I am posting here in case others may benefit. It appears if you use Macrium Reflect software this may help you but I could not confirm that the problem was caused by Macrium. So whether you use Macrium or not see if this helps you.

 1. In the Registry Editor (click the Start Menu icon and type regedit), go to this location: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WIMMount

 2. FIrst thing to do is make a backup of this entry in case anything goes wrong. Right click on WIMMount and select Export and save the backup somewhere.

 3. Now click on the top level WIMMount entry (if you expand it you will see Instances and WIMMount sub-directories but we will not be using those) and in the right side panel you should see 11 or so entries.

 4. Find the entry with the name “ImagePath” and make sure the Data column shows this: system32\drivers\wimmount.sys

 5. If it does not say this, click on “ImagePath” and change the Value data field to system32\drivers\wimmount.sys
  In my WIndows 10 registry, this entry showed something different so I changed it. I confirmed this entry on my two other Windows 10 PC’s.

 6. Finally, check to make sure the wimmount.sys file is in this location: C:\Windows\System32\drivers\wimmount.sys

If you didn’t have the problem stated above, I suggest using the SetupDiag tool located here:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/setupdiag?mc_cid=25e3a26841&mc_eid=[6921c9c1f0]

This is what I used to find my problem with wimmount.sys above. You just double click SetupDiag.exe and after it runs it will create 3 files in the same folder as SetupDiag.exe. Open the SetupDiagResults.log file in Notepad and it should give you a clue as to why Windows Update failed.

Phần kết luận

Để khắc phục mã lỗi 0x80070003 trên Windows, trước tiên, hãy chạy Trình khắc phục sự cố cập nhật. Sau đó, khởi động lại các thành phần cập nhật, vô hiệu hóa phần mềm chống vi-rút của bạn và sửa chữa các tệp hệ thống bị hỏng. Nếu lỗi vẫn còn, hãy tải xuống các bản cập nhật có vấn đề theo cách thủ công. 

Chúc các bạn thành công.