Thông báo tuyển công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018- hạn nộp 11/6/2018

Thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018- hạn nộp 11/6/2018 Đăng ngày: 09/05/2018
​Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 24/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 82/TB-SNV​ ​ngày 08/5/2018 thông báo về việc thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.​

Thông báo Thi tuyển công chức xã, phường

​Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 là 110 chỉ tiêu; trong đó, ngạch chuyên viên 107 chỉ tiêu, ngạch chuyên viên cao đẳng 03 chỉ tiêu.

Đối tượng dự tuyển công chức, công dân có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự thi, có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người không được đăng ký dự tuyển công chức: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Về hồ sơ đăng ký dự thi: Người đăng ký dự thi công chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký dự thi công chức; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự thi (có chứng thực); Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi; Bản sao giấy khai sinh; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có) (có chứng thực); 04 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người nhận; Hai (02) ảnh cỡ 3cm x 4cm có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng). Ngoài các thành phần trong hồ sơ nêu trên, trong bì hồ sơ bỏ kèm theo Phiếu kiểm tra hồ sơ và Phiếu biên nhận hồ sơ (Các biểu mẫu làm hồ sơ​).

Tài liệu thi:

(Người có nhu cầu đăng ký dự thi công chức download các mẫu nêu trên tại Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn).

Môn thi gồm có: Môn kiến thức chung; môn nghiệp vụ chuyên ngành và môn tin học văn phòng. Hình thức thi gồm thi trắc nghiệm và thi viết.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/5/2018 đến 17 giờ ngày 11/6/2018 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật).

Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự thi nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành phố có nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã./.

Nguồn: http://www.quangngai.gov.vn/vi/sonv/Pages/qnp-thongbaothituyencongchuc-qnpnd-738-qnpnc-0-qnpsite-1.html

Tài liệu công chức xã phường ở đây