Sửa lỗi encryption oracle remediation missing

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation,CredSSP encryption oracle remediation Windows 11,This could be due to CredSSP encryption oracle remediation Windows Server 2012,This could be due to CredSSP encryption oracle remediation Windows Server 2016,
CredSSP Encryption Oracle Remediation,Encryption Oracle Remediation missing from group policy,CredSSP Windows Server 2012,
CredSSP Remote desktop

encryption oracle remediation missing
encryption oracle remediation missing

Nguyên nhân encryption oracle remediation missing

Lỗi “CredSSP Encryption Oracle Remediation Error” trong giao thức bảo mật CredSSP (Credential Security Support Provider Protocol) là một lỗi thường gặp trong kết nối Remote Desktop Protocol (RDP) giữa Window Client (máy tính cá nhân) và Window Server (máy chủ).

Đây là tính năng bảo mật từ Microsoft, tuy nhiên lỗi này xảy ra nếu bạn đang cố thiết lập kết nối RDP không an toàn và kết nối này bị chặn bởi cài đặt chính sách Mã hóa Oracle trên máy chủ hoặc máy khách. Cài đặt này xác định cách xây dựng phiên RDP bằng cách sử dụng CredSSP và kiểm tra kết nối RDP có an toàn hay không. Do vậy sau sử dụng bản cập Window sau 03/2018 bạn có thể sẽ nhận được thông “CredSSP Encryption Oracle Remediation Error” khi sử dụng tính năng Remote Desktop.

Sửa lỗi encryption oracle remediation missing

Cách 1 – Xử lý trên Group Policy của Window

Bước 1: Mở Group Policy Editor

– Sử dụng phím Window + R để ra mục tìm kiếm Run: gõ gpedit.msc

– Lưu ý: Mặc định trên trên Window Home không cho phép người dùng mở group policy, để xử lý vấn đề trên bạn tải file TẠI ĐÂY, giải nén và chạy dưới quyền Administrator để kích hoạt.

Bước 2: Sau khi vào Local Group Policy Editor

– Chỉnh sửa cấu hình Encryption Oracle Remediation theo cấu trúc đường dẫn:

– Computer Configuration \ Administrative Templates \ System \ Credentials Delegation \ Encryption Oracle Remediation \ Policy Setting

Bước 3: Chỉnh sửa cấu hình trên Encryption Oracle Remediation

Bước 4: Kết nối lại Remote Desktop Protocol kiểm tra kết quả

Cách 2 – Sửa lỗi CredSSP Encryption Oracle Remediation với RegEdit Setting

Đối với cách 1 sẽ không hoạt động tốt nếu bạn đang sử dụng Windows 10 Home Edition, nơi một số tính năng cốt lõi không có sẵn cho người dùng. Bạn có thể sửa lỗi với Registry ( nơi lưu trữ thiết lập người dùng Window ).

Cách 2.1: Tải file registry sau về mở lên chọn OK là được.

Truy cập liên kết download: AllowEncryptionOracle_Enable-remote-desktop

Các 2.2: Tùy chỉnh trong Registry trên window

Bước 1: Mở RegEdit Setting

– Sử dụng phím Window + R để ra mục tìm kiếm Run: gõ regedit

Bước 2: Điều hướng đến khóa đăng ký sau hoặc tạo nó nếu nó không tồn tại

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters

Bước 3: Tạo khóa new DWORD với giá trị tên  “AllowEncryptionOracle“

Bước 4: Kết nối lại Remote Desktop Protocol kiểm tra kết quả

Hướng dẫn trên giúp bạn đọc xử lý lỗi remote ” CredSSP Encryption Oracle Remediation Error “, chúc bạn thực hiện thành công