Máy tính

Chuyên mục sâu sắc nhất của blog ngolongnd.net. Máy tính là đam mê của tôi ngày từ lớp 12 khi được tiếp xúc. Sau này dù làm gì tôi cũng luôn giao lưu với các anh em làm máy tính để cập nhật kiến thức!