Sửa lỗi you might not have permission to use this network resource

Sửa lỗi “\\computer is not accessible. You might not have permission to use this network resource” .Hướng dẫn tự sửa lỗi \\computer is not accessible. You might not have permission to use this network resource.

Đối với các cửa hàng in ấn hay chia sẻ dữ liệu trong mạng LAN nhà là điều rất cần thiết. Nhưng không hiểu sao sau khi chia sẻ mà lại không thể truy cập được và sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn khắc phục theo vài bước cơ bản dưới đây.

Máy In được kết nối vào máy tính A bằng cáp USB và đã được cài đặt thành công, và trên máy A tôi bật tính năng chia sẻ máy In qua mang LAN, và cho phép tất cả các máy tính khác trong mạng LAN có thể truy cập vào máy tính A để sử dụng máy In, và tôi đã bật User Guest lên (Chú ý: khi chúng ta bật user Guest lên, những máy tính khác trong mạng LAN truy cập vào máy tính A sẽ không phải nhập tài khoản và mật khẩu)
Và từ máy tính B tôi vào RUN gõ \\192.168.0.100 để kết nối đến máy tính A, thì có thông báo lỗi như hình minh họa bên dưới.
youmightnothavepermissiontousethisnetworkresourcecontacttheadministratorofservertofindoutifyouhaveaccesspermission
Cách khắc phục lỗi này như sau:
đầu tiên chúng ta vào Run và gõ gpedit.msc, như hình bên dưới

 

youmightnothavepermissiontousethisnetworkresourcecontacttheadministratorofservertofindoutifyouhaveaccesspermission
Và làm theo như bước như hình minh họa bên dưới. theo đường dẫn sau: Computer Confifuration>Windows Settings>Security Settings>Local Policies>user Rights Assignment sau đó mở mục Deny access to this computer from the network

 

youmightnothavepermissiontousethisnetworkresourcecontacttheadministratorofservertofindoutifyouhaveaccesspermission
trong của sổ Deny access to this computer from the network, xóa user Guest đi như hình minh họa bên dưới

 

youmightnothavepermissiontousethisnetworkresourcecontacttheadministratorofservertofindoutifyouhaveaccesspermission

 

Giờ bạn kết nối lại máy tính A thông qua địa chỉ IP: 192.168.0.100 sẽ thành công