Cách thay thế GRUB bằng Windows Boot Manager

Cách thay thế GRUB bằng Windows Boot Manager. Khi bạn khởi động kép một bản phân phối Linux cùng với Windows, trình cài đặt sẽ thiết lập một bootloader, thường là GRUB, để đảm bảo không có xung đột giữa hai hệ điều hành trong quá trình khởi động.

Mặc dù GRUB là một bootloader linh hoạt và dễ sử dụng, nhưng bạn có thể muốn chuyển sang sử dụng Windows Boot Manager theo mặc định. Hãy cùng tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng Windows Boot Manager thay vì GRUB khi khởi động kép qua bài viết sau đây.

1. Thay đổi thứ tự ưu tiên khởi động trong menu UEFI

Một cách dễ dàng để khởi động từ Windows Boot Manager thay vì GRUB là chỉ cần truy cập cài đặt UEFI trên bo mạch chủ và chuyển đổi thứ tự ưu tiên khởi động.

Nói chung, trong khi khởi động, bạn có thể nhấn phím F12 hoặc phím Delete để mở trung tâm điều khiển UEFI. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy một cài đặt cụ thể để bố trí hệ thống phân cấp khởi động.

Bạn sẽ tìm thấy GRUB ở trên cùng, tiếp theo là Windows Boot Manager. Đơn giản chỉ cần thay đổi vị trí của chúng bằng cách kéo hoặc bất kỳ cách nào khác (điều này tùy thuộc vào bo mạch chủ bạn có).

Khi bạn đã hoàn tất việc chuyển đổi vị trí của chúng, chỉ cần lưu các thay đổi và thoát ra khỏi bảng cài đặt UEFI. từ bây giờ, bạn sẽ khởi động từ Windows Boot Loader.

2. Thêm Linux vào Windows Boot Manager bằng EasyBCD

EasyBCD là một phần mềm miễn phí giúp kiểm soát quá trình khởi động của hệ thống, bằng cách cho phép bạn sửa đổi cài đặt bootloader. Nó là một công cụ rất mạnh và hiệu quả. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng nó như một phương sách cuối cùng, vì bạn có thể vô tình làm hỏng quá trình khởi động của hệ thống nếu không biết nhiều về kỹ thuật.

Dưới đây là cách thay thế GRUB bằng Windows Boot Manager sử dụng EasyBCD:

B1: Kích hoạt ứng dụng EasyBCD và nhấp vào tùy chọn Add New Entry.

B2: Tiếp theo, chọn Linux từ trong tab Operating System.

B3: Chọn GRUB2 trong trường Type và nhập tên bản phân phối Linux của bạn.

B4: Trong tab Drive, chọn phân vùng Linux, tức là ổ chứa hệ thống Linux của bạn. Tiến hành cẩn thận vì chọn sai ổ sẽ dẫn đến mất dữ liệu không mong muốn.

B5: Nhấp vào nút Add (dấu cộng) để xác nhận cài đặt và thêm bản phân phối Linux của bạn vào Windows Boot Manager.

Khởi động lại PC và bạn sẽ thấy bản phân phối Linux của mình được thêm vào Windows Boot Manager. Bây giờ, bạn sẽ có thể khởi động vào một trong các hệ điều hành đã cài đặt của mình từ đó.

Làm theo các bước nói trên sẽ giúp bạn thiết lập hệ thống khởi động kép của mình để khởi động từ Windows Boot Manager thay vì GRUB bootloader. Mặc dù khởi động kép có những ưu điểm riêng của nó, nhưng việc này cũng đi kèm một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu suất về lâu dài.